Statut Jednostki

Uchwalenie Statutu Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie oraz wprowadzenie każdej zmiany do dokumentu dokonywane jest przez Radę Miejską Mikołowa na mocy Uchwały Rady. Uchwała nadająca Statut jednostce wraz ze zmianami jest każdorazowo publikowana na stronie BIP UM oraz BIP CUW.
Odnośnik do strony: https://cuwmikolow.bip.net.pl/?c=360