Dane do fakturowania

Faktury wystawiane dla Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie:
Nabywca: Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
NIP 635-18-05-347
Odbiorca: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów.

Wysyłka i dostarczanie faktur – na adres Odbiorcy.

NIP: 635 18 39 530
REGON: 365421894
Dyrektor jednostki: Aleksandra Czech
Główny księgowy jednostki i jednostek obsługiwanych: Ewelina Pająk