Jednostki obsługiwane przez Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie

Centrum Usług Wspólnych obsługuje w ramach wspólnej obsługi w zakresie finansowo – księgowym, rachunkowym, obsługi w zakresie ochrony danych, obsługi informatycznej, BHP oraz prawnej, zgodnie z załącznikami do Statutu CUW, tzw. jednostki obsługiwane – szkoły podstawowe i przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów, Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, Żłobek Miejski w Mikołowie, Dzienny Dom Pomocy w Mikołowie oraz na podstawie zawartego porozumienia obsługujemy Instytucje Kultury – Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka.

Szczegóły na BIP jednostki: https://cuwmikolow.bip.net.pl/kategorie/26-jednostki-obslugiwane-przez-centrum-uslug-wspolnych-w-mikolowie?lang=PL