Regulamin organizacyjny Jednostki

Regulamin organizacyjny Jednostki i każda jego zmiana, zgodnie z zapisami Statutu jest wprowadzana Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa.
Dokument wraz ze zmianami każdorazowo jest publikowany na stronie BIP UM oraz BIP CUW.
Odnośnik do strony BIP CUW:
https://cuwmikolow.bip.net.pl/?c=361