Informacje o jednostce

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MIKOŁOWIE
Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów
mail: sekretariat@cuw.mikolow.eu

Telefony
32/226 01 69, 32/226 20 54
48 695 984 975

Numery wewnętrzne:
21 Biuro Dyrektora/Sekretariat
26 Dział Zamówień Publicznych
27 Dział Księgowości
28 Dział Płac i Kadr
29 Dział Płac i Kadr, Starszy Inspektor ds. BHP
30 Dział Księgowości, Kasa
32 Główny Księgowy, Zastępca Głównego Księgowego
Informatyk: 48 695 984 969
Inspektor Ochrony Danych: 48 509 212 776

GODZINY URZĘDOWANIA – po zmianie do odwołania w związku z COVID19
poniedziałek – piątek 7:00-15:00

normalnie poniedziałek 7.00 – 15.00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 14:00

NIP: 635 18 39 530
REGON: 365421894
Dyrektor jednostki: Aleksandra Czech
Główny księgowy jednostki i jednostek obsługiwanych: Ewelina Pająk

Faktury wystawiane dla Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie:
Nabywca: Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
NIP 635-18-05-347
Odbiorca: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów.

Wysyłka i dostarczanie faktur – na adres Odbiorcy.