Informacje o jednostce

Faktury wystawiane dla Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie należy wystawiać w następujący sposób:

Nabywca:
Gmina Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
NIP 635-18-05-347

Odbiorca:
Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
ul. Karola Miarki 9
43-190 Mikołów.

Wysyłka i dostarczanie faktur – na adres Odbiorcy.

NIP 635-18-39-530

REGON 365421894

 


Przepisy dotyczące jednostki

  1. UCHWAŁA NR XXI/500/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu
  2. Uchwała nr IV/43/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu

  • Uchwała nr XXI/499/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich w Mikołowie