Informacje o jednostce

Faktury wystawiane dla Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie należy wystawiać w następujący sposób:

Nabywca:
Gmina Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów
NIP 635-18-05-347

Odbiorca:
Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
ul. Karola Miarki 9
43-190 Mikołów.

Wysyłka i dostarczanie faktur – na adres Odbiorcy.

NIP 635-18-39-530

REGON 365421894

 


Przepisy dotyczące jednostki

  1. UCHWAŁA NR XXI/500/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu
  2. Uchwała nr XXI/501/2016 z dnia 30.08.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
  3. Uchwała nr XXIV/547/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu
  4. Uchwała nr XXIV/548/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/501/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnejszkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
  5. Uchwała nr XXIV/549/2016 z dnia 22.11.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi prawnej dla jednostek organizacyjnych gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
  6. Uchwała nr XXV/568/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie zamówień publicznych, dla jednostek organizacyjnych Gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
  7. Uchwała nr XXV/569/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie zmiany uchwały numer XXI/500/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu