Stypendia Burmistrza Mikołowa za rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż wszelkich informacji dotyczących Stypendium Burmistrza Mikołowa udziela Wydział Oświaty Urzędu Miasta Mikołów.

Prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty w sprawach stypendiów (procedury, wzorów wniosków, kryteriów przyznawania oraz terminów składania dokumentacji) w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 32 32 48 419.

http://bip.mikolow.eu/?a=13716&fbclid=IwAR09XNssR0hC6M3e32xFBh6-46_iEcQJLE2Lu9NbqYH-bJGo2Ld9PLF67f0