• Slider Image

Witamy

Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie zapewnia obsługę finansowo-księgową, administracyjną, organizacyjną dla
podmiotów o których mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym oraz wspólną obsługę prawną jednostek wymienionych w załącznikach do Uchwał Rady Miejskiej Mikołowa o numerach XXXIII/662/2017 i XXVII/596/2017.