Dyżury przedszkoli latem 2017

Informujemy, że w lipcu i sierpniu 2017
dyżur będą pełniły następujące przedszkola:

LIPIEC 2017 SIERPIEŃ 2017
1, 3, 4, 6, 10, 12 2, 5, 8, 9, 11, 13