Harmonogram wypłat stypendiów Burmistrza

Wypłata stypendiów Burmistrza przyznanych Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XLVII/842/2018 będzie następowała w ratach:

  1. za wrzesień, październik, listopad, grudzień 2018 – do 10 grudnia 2018
  2. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2019 – do 10 dnia danego miesiąca.

Uczniom wypłacane są stypendia od września 2019, studentom – od października 2019.