Stypendia Burmistrza Edycja 32 – rok 2018

Od 1 września 2018 zapraszamy do składania wniosków o udzielenie stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendia będą udzielane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/449/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Wnioski przyjmowane będą w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie – ul. Karola Miarki 9 – pokój 6.
– od uczniów od 1 do 15 września 2018
– od studentów – od 1 do 15 października 2018.

Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy za terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 226 01 69 w.26.

FORMULARZE WNIOSKÓW

Formularze wniosków można również pobrać w formie wydruków w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie w godzinach urzędowania.