Obwody szkół

Uchwały określające obwody szkół w Mikołowie

Uchwały i przepisy dotyczące nowych ulic oraz zmian nazw ulic dotychczasowych w Mikołowie

Placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

Zespoły szkół w Gminie Mikołów

Zespół Szkolno-Przedszkolny  – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Janusza Korczaka – Przedszkole nr 13 im. Gromadki Misia Uszatka Dyrektor: mgr Tomasz Macha ul ...
Czytaj Dalej

Szkoły podstawowe Gminy Mikołów

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich  – szkoła prowadzi oddziały gimnazjalne do 2019 roku Dyrektor: mgr Bożena Hain ul. Konstytucji 3 ...
Czytaj Dalej

Przedszkola Gminy Mikołów

Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi       Dyrektor: mgr Beata Biskupiak ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 ...
Czytaj Dalej