Stypendia Burmistrza edycja 31. Rok 2017

Od 1 września 2017 zapraszamy do składania wniosków o udzielenie stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendia będą udzielane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/449/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
Wnioski przyjmowane będą w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie – ul. Karola Miarki 9 – w sekretariacie
– od uczniów od 1 do 15 września
– od studentów – od 1 do 15 października.
Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy za terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.

Formularze wniosków prosimy drukować dwustronnie lub odebrać gotowe w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie – ul. Karola Miarki 9, pokój 6.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 226 01 69 w.26.

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza za bardzo dobre wyniki w nauce

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe

Formularz pomocniczy do wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne