NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA W DZIALE PŁAC I KADR CENTRUM USŁUG WSPÓLNCYH W MIKOŁOWIE

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Dziale Płac i Kadr w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie.

Ogłoszenie oraz dokumentacja znajdują się pod adresem: http://cuwmikolow.bip.net.pl/?a=269