Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w III edycji projektu stypendialnego dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem Projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez przyznanie stypendiów naukowych w wysokości 500zł miesięcznie w okresie trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018.

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: od 25 września  do 27 października 2017 r.

Więcej informacji dostępnych jest w załączonej prezentacji oraz na stronie internetowej projektu: www.efs-stypendia.slaskie.pl (link zostanie otwarty w nowym oknie)


Informacja ze strony http://www.subregioncentralny.pl/aktualnosci/slaskie-inwestujemy-w-talenty-iii-edycja.html