Konkursy na stanowiska dyrektorów

Burmistrz Mikołowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:

  • Szkoły Podstawowej nr 10 w Mikołowie, ul. Krakowska 30,
  • Przedszkola nr 1 w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 27
  • Przedszkola nr 9 w Mikołowie ul. Karola Miarki 7.

Termin składania ofert – 26 maja 2017 godzina 14.00.

Treść ogłoszenia znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.